یک متخصص مغز و اعصاب به تشریح علائم بیماری “ام.اس” و راهکارهای درمانی آن پرداخت.