مورمو پیش از ورود به سیاست ایالتی به عنوان معلم شروع به کار کرد. او دو بار در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ میلادی نماینده مجلس بوده است. مورمو در سال ۲۰۱۵ میلادی به عنوان اولین فرماندار زن ایالت شرقی جارکند منصوب شد و تا ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی این سمت را حفظ کرد.