منابع خبری از قطعی گسترده اینترنت در کشور سودان خبر می‌دهند.