طبق گزارش‌های دریافتی، شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک هزاران دیش استارلینک را به اوکراین ارسال کرده است تا همه در این کشور اتصال اینترنتی خود را تقویت کند.