نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت که ایران در ساخت موشک و غنی سازی اورانیوم از اقدامات مقابله‌ای این رژیم بسیار جلوتر است.