دنیس شمیهال نخست وزیر اوکراین اعلام کرد که کی یف صادرات برق به اتحادیه اروپا را آغاز کرده است.