مقامات اوکراینی می‌گویند که امیدوارند، ۹ «راهروی بشردوستانه» را از چندین شهر در سراسر این کشور، از جمله شهر محاصره شده ماریوپل در جنوب شرقی باز کنند.