فرمانده ارتش اوکراین تعداد تقریبی تلفات نظامیان این کشور در جنگ با روسیه را اعلام کرد.