وزارت دفاع اوکراین در واکنش به حملات هوایی و موشکی گسترده امروز روسیه به کی یف پایتخت و چندین شهر دیگر اوکراین اعلام کرد که انتقام این حملات را از روسیه می گیرد.