ریاست‌جمهوری اوکراین امروز، یکشنبه اعلام کرد، فرصت‌های دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای بحران با روسیه بیشتر و نزدیک‌تر از تنش نظامی است.