این بیمار ۲۳ سال پیش هر دو بازویش را در سانحهٔ کاری از دست داد و یافتن اهداکنندگان مناسب برای این عمل پیچیده سال‌ها طول کشید