اولین محموله واکسن “اسپوتنیک وی” روسیه پنجشنبه شب وارد فرودگاه بین‌المللی بیروت شد.