رسانه‌های ترکیه از تماس تلفنی مشاور رئیس جمهور این کشور با مشاور امنیت رئیس جمهور آمریکا خبر دادند.