دولت بایدن قصد دارد تحریم‌هایی را علیه سران کنونی و سابق میانمار که در کودتای این کشور نقش داشته‌اند اعمال کند.