میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین با انتشار توئیتی به توئیت طعنه آمیز علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران پاسخ داد.