میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین المللی در وین یک روز پیش از دور تازه مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ تاکید کرد که دستیابی به توافق در این دور از مذاکرات امکان پذیر است.