رئیس هیات روس در مذاکرات برجامی اعلام کرد که تنها راه حل وضعیت برجام، از سرگیری مذاکرات وین برای احیای معامله هسته‌ای است.