نماینده روسیه در مذاکرات وین برای برچیدن تحریم های ایران از نزدیک بودن پایان این مذاکرات و احتمال توافق طی چند روز آینده خبر داد.