بعد از اعلام ایجاد وقفه در مذاکرات وین، نماینده روسیه در مذاکرات به خبرنگاران گفت: اطلاعی از وجود هیچ‌ بن‌بستی ندارم و تماس‌ها ادامه می‌یابد.