نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت که اکنون در این مذاکرات باید بر مساله برداشتن تحریم‌های ایران تمرکز شود، زیرا اکنون بزرگ‌ترین مانع همین تحریم‌ها است.