یک حزب معارض سعودی با تاکید بر جنایت مقامات سعودی علیه زندانیان آزادی بیان در زندان‌های آل سعود، آن‌ها را مسئول سلامتی و جان زندانیان دانست.