وزیر امور خارجه انگلیس از امضای توافق راهبردی با عراق در سفر به بغداد خبر داد.