انگلیس روز پنجشنبه نخستین کشوری در جهان شد که قرص ضد ویروس کرونا ساخت شرکت‌های مرک و ریجبک بیوتراپیوتیکز را تایید کرده است.