لیز تراس وزیر امورخارجه انگلیس اعلام کرد که این کشور سامانه دفاع هوایی به اوکراین تحویل خواهد داد.