معاون وزیر دفاع انگلیس گفته حق اقدام نظامی جدید در افغانستان را برای کشورش و شرکای ناتو محفوظ می‌داند.