دفتر نخست وزیر انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد که لندن با ادعای مواجهه با تجاوزات فزاینده روسیه در نظر دارد تا نظامیان و تسلیحات بیشتری به کشورهای ناتو در شمال اروپا و حوزه بالتیک اعزام کند.