انگلیس امروز (چهارشنبه) از تحریمهای جدیدی علیه روسیه در حوزه هوانوردی رونمایی کرد.