بریتانیا اعلام کرد به یک فعال هنگ کنگی پناهندگی سیاسی اعطا کرده است.