رسانه‌ها از موفقیت مقام‌های امنیتی ایتالیا برای نابودی گروهی خبر دادند که قصد حمله با پایگاه ناتو در این جنوب این کشور را داشت.