منابع خبری از وقوع چهار انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهر «جرابلس» واقع در شرق استان حلب سوریه خبر دادند.