در جریان دومین انفجار امروز در پایتخت افغانستان، ۲ نظامی این کشور زخمی شدند.