رسانه‌های عراق از وقوع انفجار در ساختمان سفارت انگلیس در بغداد خبر دادند.