اخبار ویژه
تبلیغات

انفجار در جنوب بغداد

یک منبع امنیتی در عراق از وقوع انفجار در فروشگاه مشروبات الکلی در جنوب بغداد خبر داد.

یک منبع امنیتی در عراق از وقوع انفجار در فروشگاه مشروبات الکلی در جنوب بغداد خبر داد.

انفجار در جنوب بغداد

یک منبع امنیتی در عراق از وقوع انفجار در فروشگاه مشروبات الکلی در جنوب بغداد خبر داد.

یک منبع امنیتی در عراق از وقوع انفجار در فروشگاه مشروبات الکلی در جنوب بغداد خبر داد.

banner_telegram1