منابع عراقی گزارش دادند که عناصر داعشی در مسیر دو خودرو در شرق این کشور بمبی را منفجر کردند که در پی آن، ۳ نفر شهید و چند تن دیگر مجروح شدند.