وقوع انفجار در یک کلیسا در اندونزی چندین کشته برجای گذاشت.