منابع خبری از وقوع یک انفجار مهیب در مرکز شهر مادرید پایتخت اسپانیا خبر می‌دهند.