اسکای نیوز از وقوع انفجاری مهیب در مادرید، پایتخت اسپانیا خبر داد.