۸۰ هزار نفر برای کار کردن در مسابقات المپیک تاکنون در ژاپن داوطلب شده‌اند که طبق گزارش‌ها نزدیک به ۱۰ هزار نفر آنان از شرکت در این مراسم انصراف داده اند.