اندونزی بزرگترین کشورهای اسلامی است که به تنهایی ۱۲٫۷٪ از مسلمانان جهان را در خود جای داده است.