یکی از نمایندگان وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که دولت بایدن درخصوص انتقال موشک‌های دوش‌پرتاب “استینگر” به اوکراین گفت‌وگو کرده است.