دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه از مخالفت رهبران برخی کشور‌های اروپایی با گفتگو با روسیه انتقاد کرد.