دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه از برخورد سیاسی و ایجاد مانع ازسوی برخی کشور‌های غربی در مسیر پیشبرد واکسن‌های روسی کرونا انتقاد کرد.