وزیر خارجه سابق سوئد با انتقاد از اقدام تروریستی اخیر دریکی از تأسیسات هسته‌ای ایران، گفت مذاکرات هسته‌ای در مرحله حساسی قرار دارد.