وزیر خارجه آمریکا اظهار کرد: نظام استبدادی کره شمالی به تجاوز‌ها و نقض‌های سیستماتیک و گسترده علیه ملت خود ادامه می‌دهد.