نماینده حزب الله در پارلمان لبنان از اظهارات اخیر «نجیب میقاتی» نخست وزیر کشورش که در آن از سخنان «حسن نصرالله» برائت جُست، انتقاد کرد.