هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه گفت حملات نظامیان اسرائیلی علیه کودکان فلسطینی را محکوم می‌کنیم.