اظهارات جان کوتز نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک مبنی بر اینکه این بازی‌ها ادامه خواهد یافت حتی اگر شهر میزبان به دلیل ویروس کرونا همچنان در وضعیت اضطراری باشد، انتقاداتی را در ژاپن به وجود آورد.