مدیر کل سازمان جهانی بهداشت از کمبود واکسن در میان کشور‌های فقیر و روند کنونی واکسیناسیون در سطح جهانی ابراز نگرانی کرد.