رئیس سازمان بهداشت جهانی با انتقاد از نحوه توزیع واکسن کووید-۱۹ در سطح جهان اعلام کرد که فقیرترین کشورهای دنیا همچنان از دسترسی به این واکسن محروم هستند.