عضو پارلمان عراق حمله به الحشد الشعبی را تصمیمی صرفا آمریکایی خواند و گفت، کسانی که در قضیه بازداشت یک فرمانده الحشد الشعبی از اقتدار دولت صحبت می‌کنند، باید بدانند که این الحشد الشعبی بوده که اقتدار دولت را حفظ کرده است.